Voor zorgorganisaties

Je kunt je behoefte aan tijdelijke capaciteit aangeven via het tabblad “Zorgorganisatie” op deze website. Op basis van de gegevens komt je aanvraag binnen bij het regionaal contactpunt waar je organisatie onder valt. Zij nemen contact met je op.

Alle aanmeldingen komen terecht in een landelijke database. Op basis van de postcode worden kandidaten die zich aanbieden ondergebracht bij het regionale contactpunt van hun regio. Dit regionale contactpunt heeft een overzicht van de behoefte aan tijdelijke capaciteit binnen zorg- en welzijnsorganisaties en brengt op basis daarvan vraag en aanbod samen.

Zodra wij je aanvraag hebben ontvangen, kijken we of er een match is. Je ontvangt van ons de contactgegevens van een of meer geschikte kandidaten. Je wordt gevraagd binnen twee werkdagen contact op te nemen en te beoordelen of de aangeboden kandida(a)t(en) inderdaad geschikt is/zijn. Je kan zelf in het systeem aangeven of je een kandidaat inzet of niet. We vragen met nadruk dit ook echt te doen, zodat we weten of een kandidaat weer beschikbaar is en of we verder moeten zoeken naar een geschikte kandidaat.

Fijn dat je medewerkers beschikbaar heeft die elders bij kunnen springen. Wil je hen vragen om zich aan te melden via de knop “Aanmelden zorgmedewerker” op het tabblad ‘Ik wil helpen’.?

Dit is afhankelijk van de afspraken die de zorgorganisatie maakt met de kandidaat. Vanuit ‘Extra handen voor de zorg’ gaan wij niet over de arbeidsvoorwaarden waaronder kandidaten die hun hulp aanbieden in de instellingen worden ingezet. Wij gaan ervan uit dat voor iedereen die vanuit ‘Extra handen voor de zorg’ wordt ingezet, de cao van de betreffende zorgorganisatie van toepassing is.

De zorg en welzijnsorganisatie geeft zelf aan wat hun wensen / eisen hierin zijn. Als er onvoldoende begeleiding is, dan kun je dat aangeven in het gesprek met het regionaal contactpunt. Want als je ervaren krachten wilt die direct inzetbaar zijn en weinig uitleg behoeven, dan screenen zij daarop.

Houd er wel rekening mee dat het aantal mensen dat direct zonder begeleiding inzetbaar is, beperkt is.

Wij adviseren ten zeerste om een contract af te sluiten om zo de risico’s en veiligheid goed af te dekken. Afhankelijk van de situatie dient u te bepalen welk contract van toepassing is. (bijv. een arbeidsovereenkomst of een detacheringsovereenkomst).

Arbeidsorganisaties en kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor de te maken match, de uitvoering van de match en het vastleggen van afspraken hieromtrent in een eventuele overeenkomst. Dat betekent onder meer dat u als arbeidsorganisatie zelf verantwoordelijk bent voor het bepalen van de inzetbaarheid van de kandidaat en diens bevoegd- en bekwaamheden en het voldoen aan wet- en regelgeving hieromtrent. Daarnaast is het aan het aan de kandidaat om wel of niet akkoord te gaan met de match en bijbehorende voorwaarden en afspraken.
Let op: RegioPlus is tegenover arbeidsorganisaties en kandidaats niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inzet van een kandidaat (een match).

Als je deze mensen kunt gebruiken, is het uiteraard geweldig. Mocht je ze zelf niet kunnen gebruiken, dan kunnen ze misschien elders van waarde zijn. Vraag ze dan het aanmeldformulier via de knop “Aanmelden zorgmedewerker” in te vullen op deze website.

Op de pagina ‘Crisisscholing‘ staan diverse documenten over Crisisscholing voor de diverse sectoren, evenals een aantal richtlijnen, protocollen en procedures.

  • Algemeen geldt dat de inlenende werkgever verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde zorg.
  • Voor eventuele schade die ingeleende professionals onverhoopt ondervinden bij de uitoefening van werkzaamheden geldt dat de zorgaanbieder die hen inleent aansprakelijk is. De werkgeversaansprakelijkheid geldt ook voor ingeleend personeel.
  • De ingeleende professional kan echter ook de uitlenende werkgever aanspreken.
  • Betrokkenen zijn er dan ook bij gebaat om afspraken over de voorwaarden waaronder de inleen plaats vindt vast te leggen in een overeenkomst.
  • Daarmee is voor zowel de uitlenende partij als de inlenende partij als de ingeleende professional duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Dit mag inderdaad. Er is voor deze maatregel geen arbeidscontract nodig, alleen een bestuursverklaring. En iedereen (dus ook ZZP-ers en mensen die al lang niet meer in de zorg werken) die in het kader van Corona moet worden ingewerkt, mag worden opgevoerd. Dat is namelijk juist de doelgroep waar nu gebruik van wordt gemaakt en die scholing nodig hebben om inzetbaar te zijn.

Ook studenten geneeskunde kunnen worden ingezet, met inachtneming van het feit dat zij bekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden waar zij voor worden ingezet. Zij kunnen dus niet als (gediplomeerd) arts worden ingezet. Daarmee blijft de kwaliteit van zorg het uitgangspunt.

Op de website van de IGJ vindt je meer informatie wat de mogelijkheden zijn om ondersteunend zorgpersoneel in te zetten ”Coronavirus: instellingen hebben ruimte om ondersteunende medewerkers in te zetten”.

De IGJ verwijst hier naar het advies van de KNMG m.b.t. de voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten-niet-praktiserend in tijden van nood, die specifieke voorwaarden waaronder niet–geregistreerde artsen of co-assistanten mogen werken, opgesteld.

De opleiding tot dierenarts is niet vergelijkbaar met de opleiding tot basisarts en je kunt dus ook niet zomaar een dierenarts als basisarts inzetten. Ook niet als dat onder supervisie gebeurt.

De Wet BIG reguleert de opleiding en bevoegdheden voor bepaalde zorgverleners, waaronder artsen. Voor zorgverleners waar de Wet BIG niets voor regelt, zoals dierenartsen, biedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een aanknopingspunt. Volgens de Wkkgz is de zorgaanbieder/werkgever verantwoordelijk voor de inzet van deskundige en bekwame zorgverleners. Een dierenarts kan dus worden ingezet voor (ondersteunende) handelingen waar hij/zij aantoonbaar bekwaam in is.

In sectoren buiten de zorg is het advies de studenten, conform het RIVM advies, zoveel mogelijk thuis te laten blijven. Voor stagiaires binnen de zorg is het advies alle stagiaires zoveel mogelijk thuis te laten blijven, tenzij in goed overleg met student en school het oordeel is dat het voortzetten van de stage nuttig is in het kader van extra ondersteuning.

Op de site van RegioPlus vind je alle informatie over de werkgeversorganisatie bij jou in de buurt. Klik op deze link om direct naar de site te gaan.

We streven ernaar om zo snel mogelijk nadat we het formulier hebben ontvangen een match aan te bieden. We zijn hierbij uiteraard afhankelijk van de mate waarin het aanbod aansluit op je vraag.