Teamcoach Judith blij met mensen in coronabanen: “Er ontstaat veel moois”

Judith werkt als teamcoach bij ontmoetingshuis de Beemden, een zorglocatie voor zowel zwaardere als lichtere zorg. Sinds de uitbraak van corona hebben ze extra personeel nodig. Via Extra handen voor de zorg werkt Judith met veel plezier samen met de nieuwe medewerkers.

Judith vertelt vol passie over de snelle aanpassingen die ze bij de Beemden maakten in het voorjaar van 2020. “In het begin wisten we nog niet zoveel over corona, maar er is direct een crisisteam organisatie breed opgericht. Vanuit dat overleg werden steeds alle beslissingen genomen. We kregen al snel de mogelijkheid om via Extra handen voor de zorg ondersteunend personeel aan te nemen.”

In het crisisteam, inmiddels omgedoopt tot regieteam, wordt nog altijd actief gekeken naar de behoefte qua personeelsinzet, vervolgens wordt de vraag uitgezet naar Extra handen voor de zorg en die kijken of er matches zijn.”

Teamcoach Judith (rechts) met nieuwe medewerker Frieke.

Van fysiotherapeut tot ondersteuners

Judith heeft met allerlei mensen samengewerkt. Soms voor een korte periode, soms voor langere tijd. Er zitten bijzondere verhalen tussen. Zoals een fysiotherapeut die zijn praktijk moest sluiten en aan de slag ging als cliëntondersteuner. Judith: “Het plan was dat hij zou helpen met de maaltijden. Maar omdat de bewegingstherapeut vanwege corona niet op de afdeling kon komen, nam hij het over. Zo konden de cliënten toch blijven bewegen!” 

Judith vergeet ook niet snel de werkzoekende man die hielp bij het raambezoek. “Het was echt in de beginperiode van corona, we mochten geen bezoek ontvangen. We zijn toen begonnen met raambezoeken. Hij begeleidde het bezoek, haalde cliënten op en bracht ze terug en plande nieuwe afspraken in. Ontzettend waardevol, maar voor onze verpleegkundigen was het teveel om erbij te doen.”

Daarnaast zijn er veel zorgondersteuners met en zonder ervaring die taken overnemen van het zorgpersoneel. “Door hun inzet kunnen wij de continuïteit en de kwaliteit van de zorg waarborgen.” Bij de Beemden werken ze met een buddy-traject. Een nieuwe medewerker wordt goed ingewerkt en begeleid en kan daardoor vaak snel taken oppakken. Een extra aanvraag die ze bij de Beemden hebben gedaan is voor coronabanen met opleiding, ter ondersteuning in de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). In maart 2021 starten starten daarmee meerdere personen binnen de organisatie.

Harde leerschool

Ondanks de grote uitdagingen van de coronapandemie, is Judith positief gestemd: “Er ontstaat veel moois in het samenwerken. We maken een harde ontwikkeling door en proberen continu naar oplossingen te zoeken.” Dat vergt extra inzet en anders denken van iedereen binnen de organisatie. Het werk moet namelijk écht anders worden georganiseerd.  “Gelukkig ziet iedereen hier het belang van in. We zijn dan ook erg blij met alle extra hulp en kijken uit naar tijden waarin we niet meer te maken hebben met het verdriet wat corona teweegbrengt.”