Honderden aanmeldingen voor extra handen op Curaçao

In de afgelopen week zijn er bij Extra handen voor de zorg meer dan 400 aanmeldingen binnengekomen om de acute coronazorg in Caribisch Nederland te ondersteunen. Het is hartverwarmend dat er zoveel mensen bereid zijn om op hele korte termijn te vertrekken naar de acute crisissituatie op Curaçao.

De zorgorganisaties op Curaçao hebben via het ministerie van VWS een specifieke aanvraag gedaan voor de specialisten die ze nodig hebben, bestaande uit vaccineerders, verpleegkundigen, artsen, laboranten en apothekersassistenten. Na een zeer zorgvuldige screening hebben we een eerste team samengesteld. Op vrijdag 9 april zullen zij vertrekken naar Curaçao.

Heb jij je aangemeld en nog geen persoonlijk bericht van ons ontvangen? Door de enorme drukte kan dat helaas het geval zijn. Je ontvangt van ons heel snel meer informatie over jouw aanmelding.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het aanmelden. Het enthousiasme van iedereen heeft het mogelijk gemaakt om dit op zulke korte termijn te realiseren.