Begeleiden en opleiden coronabanen in de zorg

Informatievideo voor zorgorganisaties, hoe medewerkers met coronabanen kunnen worden begeleid en opgeleid. Een voorwaarde is dat je als zorgorganisatie je inzet voor een warm welkom, advies, evaluatie, intervisie, supervisie of werkbegeleiding. Deze begeleiding is subsidiabel.