Zorg- en communicatiemiddelen

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. 

Zorg op afstand

  • Ministerie van VWS: Een overzicht van digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning op afstand, informatie over extra financiële mogelijkheden, landelijke hulplijnen, enz.
  • BeterDichtbij stelt digitaal contact met patiënten (berichten en beeldbellen) kosteloos beschikbaar aan ziekenhuizen.
  • ICT & Health heeft concrete toepassingen van digitale communicatie tussen zorg en patiënt verzameld. Het betreft toepassingen die meteen (plug & play) te gebruiken zijn.
  • De Patiënt Journey App ondersteunt zorginstellingen bij het tijdig informeren, actief betrekken en persoonlijk begeleiden van patiënten en hun naasten gedurende het behandeltraject. De App is nu uitgebreid met een speciaal corona-zorgpad en gekoppeld aan de OLVG corona check.
  • Smart Health geeft een overzicht van zorggerichte beeldbeltoepassingen met inzicht in manieren van gebruik, prijs en normeringen voor informatieveiligheid.

Contact op afstand