Protocollen, richtlijnen en procedures

Er is diverse informatie, zoals protocollen, richtlijnen, draaiboeken en procedures, beschikbaar gesteld. Hieronder tref je een overzicht aan van materialen.

Algemeen

Ziekenhuizen

  • Crisisscholing Ziekenhuizen: voorbeeldinstructies voor crisisscholing om op korte termijn oud-zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te maken binnen ziekenhuizen. Bron: Projectgroep ‘Extra handen aan bed’, met dank aan JWC en CWZ.
  • Richtlijnen voor zorgmedewerkers binnen ziekenhuis. Advies over de wijze waarop het ziekenhuis het beste kan omgaan met de inzet van zorgprofessionals die 1. recent in één van de risicogebieden met circulatie van het nieuwe coronavirus zijn geweest of 2. in het ziekenhuis mogelijk in (onbeschermd) contact zijn geweest met een patiënt die besmet bleek met het nieuwe coronavirus. Bron: NVZ en RIVM
  • Voorbeeld Pandemieplan draaiboek Covid-19. Bron: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.
  • Het CZE maakte een interactieve video over Klinisch Redeneren met COVID-19 patiënten. Bedoeld voor de verpleegkundigen van CZE, maar CZE stelt deze kosteloos ter beschikking voor iedereen die er gebruik van wil maken. Bron: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Het Erasmus MC heeft een portaal ingericht voor opscholing van (acute) zorgverleners in verband met de coronacrisis. De inhoud op de website is relevant voor alle NFU/NVZ/ROAZ aangesloten organisaties die actief zijn in de zorg om Covid19-patiënten op te vangen. De kennis is gratis ontsloten voor iedereen die er belangen bij hebben. Externen kunnen zich registreren en vervolgens met hun account gratis inloggen.
  • In samenspraak met het NVIC bestuur heeft een aantal collega’s uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het OLVG, het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haaglanden MC een op ARDS- en corona problematiek geënte opfriscursus gemaakt. Deze cursus bestaat uit drie delen en duurt ca. 1,5 uur. De cursus is bedoeld voor alle artsen die mee gaan werken op de intensive care afdeling en hun kennis willen opfrissen. Bron: Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Thuiszorg