Crisisscholing

Het coronavirus zorgt voor een nieuwe, vaak nog onbekende situatie binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Om je hierin te ondersteunen verzamelen we op deze pagina diverse (online) scholingsmogelijkheden.

  • Module ‘Corona en de zorgprofessional’: meer dan 200 gratis modules, waaronder een module ‘Corona en de zorgprofessional’: hoe ga je als zorgprofessional om met het coronavirus? Hoe voorzie je mensen die vragen hebben van informatie? Bron: All You Can Learn.
  • Micro e-learning module over handhygiëne: opfrissen van kennis over handen wassen, het gebruik van handalcohol en de 5 momenten van handhygiëne. Bron: Bohn Stafleu van Loghum. Let op: Bohn Stafleu van Loghum heeft ook alle corona gerelateerde content op de sites Nursing, Zorgvisie, Zorg+Welzijn en Kinderopvangtotaal vrij beschikbaar gesteld.
  • Een module ‘COVID-19 coronavirus’ voor professionals in verpleging, verzorging, thuiszorg en huisartsenpraktijk.  Bron: ZorgLeren
  • Om verpleegkundigen in een kort tijdsbestek zo snel mogelijk bekend te maken met de beoordeling en verpleging rondom een COVID-19 patiënt, heeft het Erasmus MC speciaal hiervoor Virtual Reality instructiefilms ontwikkeld. Bron: Lifesciencesandhealth010
  • Een Serious Game Infectiepreventie om jezelf te trainen in het toepassen van de juiste voorgeschreven (hand)hygiëne. Bron: InThere en de Reinier de Graafgroep
  • E-learning modules voor internisten; materialen die ingaan op algemeen internistische aspecten van werken op de afdeling Interne Geneeskunde. Bron: Nederlandse Internisten Vereniging
  • Free Learning biedt gratis e-learning modules aan die handig kunnen zijn rondom het coronavirus: handhygiene in verpleeghuizen, handhygiene in de thuiszorg en BRMO in de thuiszorg (het voorkomen van de verspreiding van Bijzonder Resistente Micro-Organismen). Bron: Free Learning
  • Drie spoedcursussen voor iedereen die tijdelijk meehelpt in de zorg. Ben je een vrijwilliger, familielid, zij-instromer of een zorgprofessional die er al een tijdje uit is, dan leer je hier de basis van de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. Bron: VGN Academie
  • De Introductievideo’s van De Nationale Zorgklas zijn bedoeld om je een impressie te geven van de kennis en richtlijnen die je nodig hebt om in de zorg aan de slag te gaan. Bron: De Nationale Zorgklas