Gesubsidieerde coronabanen

Tijdelijke extra banen voor de zorg

Om de zorg te ontlasten, maakt de overheid bijna 3.500 voltijds coronabanen mogelijk. Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte zorgscholing voor nodig is. Deze banen zijn bedoeld voor tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel tot 1 juli 2021.

Voor een coronabaan geldt een minimale beschikbaarheid van 20 uur per week gedurende een periode van minimaal twee maanden. Mensen kunnen vanuit een coronabaan ingezet worden als gastvrouw/heer, zorg-assistent, zorgbuddy, ADL–ondersteuner, welzijns-assistent, ondersteuner zorgmedewerker of ondersteuner veiligheid.

Met of zonder opleiding

Er zijn 2 type coronabanen; een coronabaan algemeen en een opleidingsvariant. Mensen met een coronabaan komen tijdelijk in dienst bij een zorgorganisatie. Ze ondersteunen vaste medewerkers met taken als ADL, welzijn of als gastvrouw/heer. Het is mogelijk om tegelijk een leermodule Individuele Basiszorg op niveau 2 of 3 aan te bieden. Dit kan een opstap zijn naar een volledig BBL-traject. Deze scholing wordt aangeboden door een ROC of via de Nationale Zorgklas.

Begeleiding

Begeleiden van nieuwe mensen in een zorgorganisatie is ontzettend belangrijk. Dit vergt ook veel capaciteit. Hiervoor is in de subsidieregeling voor zorgorganisaties 20% extra vergoeding opgenomen, bovenop de loonkosten. Zorgorganisaties kunnen de begeleiding zelf doen of via de Nationale Zorgklas laten lopen.

Voorwaarden coronabanen

  • De subsidie geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot 1 juli 2021, dus een maximum van zes maanden.
  • Het gaat om banen ter ondersteuning van onder meer welzijnsactiviteiten en ADL.
  • Als vergoeding geldt 120% loonkostensubsidie. Daarnaast is er een vergoeding voor de begeleiding van maximaal 20% van de kosten. Dit is op basis van het maximum van 120% minimumloon.
  • Coronamedewerkers worden minstens twee maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week ingezet.
  • Optioneel kan gebruik worden gemaakt van de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3). De subsidiabele periode kan worden verlengd tot 1 september 2021 bij het volgen van een mbo-certificaat op niveau 3. Hiervoor geldt ook een subsidieperiode van maximaal zes maanden.

Subsidie aanvragen

Enthousiast geworden over de coronabaan? Dan wil je vast weten hoe je de subsidie kan aanvragen!

Je kunt subsidie aanvragen vanaf 1 maart 9.00 uur tot en met 31 maart 17.00 uur op de website dus-i.nl van de Rijksoverheid. Het subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld over het totaal aangevraagde subsidiebedrag. Mocht na de eerste subsidieronde nog subsidiegeld beschikbaar zijn, dan wordt een tweede tijdvlak geopend.